اتصال به Api

یکی از امکانات اصلی آوان نیک، ارائه api کامل برای مدیریت داده‌های وب‌سایت از طریق برنامه‌های شخص ثالث است. برای مشاهده مستندات اتصال به api وب‌سایت خود، به صفحه‌ی اختصاصی آوان نیک در وب‌سایت postman مراجعه کنید. در نظر داشته باشید که مستندات برای وب‌سایت api.imcloud.org آماده شده و برای استفاده روی وب‌سایت خود، باید نام دامنه خود را جایگزین آن کنید.

» کاربری و احراز هویت
» صفحه‌ها، وبلاگ، فروشگاه و دیگر موارد
» مدیریت داده‌های وب‌سایت